Gamtinės dujos 0,80 Eur/m3 nuo 2022-01-01
Elektros energija 0,167 Eur/kWh nuo 2022-01-01

Nuo 2022 m. sausio 1 d. privalomojo sveikatos draudimo įmokos (PSD) didėja iki 50,95 eurų.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. MMA – 730 Eur., MVA – 4,47 Eur.

Tarifų ir mokesčių naujienos

Mokesčių pasikeitimai 2022 metais

MINIMALI MĖNESINĖ ALGA. Nuo 2022 m. pradžios minimali mėnesinė alga (MMA) didės iki 730 eurų, t. y. beveik 14 proc. MMA uždirbančių žmonių pajamos per mėnesį  „į rankas“ kitąmet didės 62,5 euro. Tai yra vienas reikšmingiausių MMA padidėjimų per dešimtmetį ir apskritai šalies istorijoje.

Moksliniai tyrimai rodo, kad MMA didinimas prisideda prie nedarbo mažėjimo, nes didesnis atlygis skatina į darbo rinką sugrįžti ilgalaikius bedarbius.

Darbo kodeksas numato, kad MMA galima mokėti tik už nekvalifikuotą darbą. MMA padidinimas palies apie 127 tūkst. darbuotojų, gaunančių MMA ir mažiau.

Iš valstybės biudžeto minimalios algos padidinimui prireiks 30,8 mln. eurų.

ATLYGINIMAI BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE. Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui kitąmet 4 eurais padidinti bazinį pareiginės algos dydį nuo 177 iki 181 eurų. Mažiausiai uždirbantiems viešojo sektoriaus darbuotojams numatoma kilstelti minimalius pareiginės algos koeficientus.

Mažiausiai uždirbantiems A, B ir C lygio pareigybių biudžetinio sektoriaus darbuotojams minimalūs pareiginės algos koeficientai nuo kitų metų pradžios augs 0,5 koeficiento.

Beveik 25 tūkst. mažiausiai uždirbančių biudžetinių įstaigų darbuotojų, įvertinus bazinio dydžio bei minimalių koeficientų kilimą, kitąmet gautų daugiau kaip 100 eurų didesnį atlyginimą.

Išlaikant kvalifikuoto darbo užmokesčio atotrūkį nuo minimalios mėnesinės algos (MMA), mažų koeficientų padidinimui biudžetinėse įstaigose bus skirta 26,1 mln. eurų.

Padidinus bazinį pareiginės algos dydį iki 181 eurų, įstaigų tarnautojai ir darbuotojai vidutiniškai gaus 40 eurų didesnį atlyginimą. Tai palies virš 200 tūkst. viešajame sektoriuje dirbančių šalies gyventojų. Nuo šių metų pradžios bazinis pareiginės algos dydis kilo 1 euru.
Baziniam dydžiui padidinti 4 eurais iš valstybės biudžeto prireiks apie 86,1 mln. eurų.

PENSIJOS. Vidutinė senatvės pensija kitąmet didės nuo 414 eurų iki 465 eurų, o 2024 m. sieks 544 eurų. Vidutinė senatvės pensija su būtinuoju stažu 2022 m. didės nuo 441 iki 489 eurų, o 2024 m. – iki 576 eurų.

Kitąmet pensijų didinimui papildomai numatyta skirti 68 mln. eurų iš valstybės biudžeto ir 70 mln. iš „Sodros“ biudžeto.

VIENIŠO ASMENS IŠMOKA. Kitąmet vienišo asmens išmoka bus skiriama automatiškai ir mokama be atskiro asmens prašymo, o ją gaus beveik penkis kartus daugiau šalies gyventojų. Skaičiuojama, kad nuo kitų metų pradžios 32 eurų dydžio vienišo asmens išmokos priklausys apie 280 tūkst. vienišų neįgaliųjų ir pensinio amžiaus žmonių.

Nuo šių metų liepos 1 d. teisę gauti 28,63 eurų dydžio vienišo asmens išmoką turi apie 60 tūkst. asmenų: vieniši šalpos pensijų ir mažų pensijų priemokų gavėjai. Pirmąsias vienišo asmens išmokas „Sodra“ jau moka, kartu išmokama ir vienišo asmens išmokos nepriemoka, jeigu ji susidarė.

2022 metais vienišų asmenų išmokoms numatyta skirti apie 107,4  mln. eurų.

Didesnės išmokos  – globojamiems (rūpinamiems) vaikams

Nuo kitų metų didės ir globos (rūpybos) išmoka, kurios dydis nesikeitė jau daugiau nei du dešimtmečius. Numatoma ne tik padidinti, bet ir diferencijuoti globos (rūpybos) išmokos dydį pagal vaiko amžių ir poreikius:
• vaikams iki 6 metų skiriant 218 eurų,
• vaikams nuo 6 iki 12 metų – 252 eurus,
• vaikams nuo 12 iki 18 metų ir tiems, kuriems nustatytas neįgalumo lygis – 273 eurus,
• buvusiems globotiniams iki 24 metų, kurie mokosi ar studijuoja, – 273 eurus.

Tikimasi, kad didesnė parama globojamiems vaikams pagerins jų kasdienes gyvenimo sąlygas bei paskatins daugiau šeimų tapti globėjais.

Vyriausybė pritarė ir siūlymui pratęsti globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo mokėjimą buvusiam globėjui (rūpintojui), kai, pasibaigus vaikų globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos, buvęs globotinis lieka gyventi pas buvusį globėją ir yra jo išlaikomas, kol mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, nei jam sukaks 23 metai.

2022 m. iš valstybės biudžeto papildomai bus skirta apie 8,5 mln. eurų.

Kompensacijos už būsto šildymą – didesniam skaičiui žmonių

Kitąmet didės valstybės remiamų pajamų dydis (VRP), kuris taikomas būsto šildymo išlaidų kompensacijai apskaičiuoti.
Dvigubai padidinus valstybės remiamų pajamų (VRP) dydį, kuris taikomas būsto šildymo išlaidų kompensacijai apskaičiuoti, nuo kitų metų kompensaciją už būsto šildymą gaus daugiau nepasiturinčių šalies gyventojų.

Skaičiuojama, kad teisę gauti būsto šildymo išlaidų kompensaciją kitąmet papildomai įgis apie 15 tūkst. žmonių, iš viso šią kompensaciją gaus apie 110 tūkst. žmonių.

Kitąmet šioms kompensacijoms papildomai bus skirta 16 mln. eurų.

Didesnės socialinės išmokos

Vyriausybei teikiant valstybės ir savivaldybių biudžetų projektus, kartu yra tvirtinami ir kitų metų socialinės paramos išmokų atskaitos rodikliai, nuo kurių priklauso gyventojams mokamos išmokos arba teisė į socialinę paramą. Nuo 2022 metų pradžios didės baziniai socialinių išmokų dydžiai.

Planuojama, kad kitąmet bazinė socialinė išmoka sudarys 42 eurai, šalpos pensijų bazė –  150 eurai, tikslinių kompensacijų bazė – 126 eurų, valstybės remiamų pajamų dydis sieks 129 eurus.

Planuojamas minimalių vartojimo poreikių dydis kitais metais sieks 267 eurus.

Mokesčių pasikeitimai 2021 metais

Gyventojų pajamų mokestis (GPM)

  • Metinių pajamų, gautų iš darbdavio pagal darbo sutartis, autorines sutartis, už tantjemas, už veiklą stebėtojų taryboje (valdyboje) ar paskolų komitete, vadovavimą mažajai bendrijai (nesant jos nariu), dalis, kuri viršija 60 VDU (anksčiau ši riba buvo 84 VDU), bus apmokestinama taikant 32 proc. GPM tarifą. Neviršijančiai daliai ir toliau bus taikomas 20 proc. GPM tarifas.
  • Išplečiamos galimybės susimažinti mokėtiną GPM dėl patirtų išlaidų studijoms. Nebeliks ribojimo, kad lengvata taikoma tik išlaidoms už pirmąjį aukštąjį išsilavinimą ar pirmąsias doktorantūros studijas. Vadinasi, į lengvatą pateks visos studijos, kai įgyjama aukštojo mokslo kvalifikacija arba profesinio mokymo kvalifikacija ar kompetencija. Lengvata galios ir užsienio studijų išlaidoms.

Pelno mokestis

  • Įsigalios „stambaus projekto“ lengvata. Juridiniai asmenys, įgyvendinantys stambų projektą pagal stambaus projekto investicijų sutartį, nemokės pelno mokesčio. Pagrindiniai stambaus projekto kriterijai: (i) vidutinis darbuotojų skaičius ne mažesnis kaip 150 (Vilniuje – ne mažesnis kaip 200); (ii) privačios kapitalo investicijos į stambų projektą Lietuvos Respublikoje siekia ne mažesnę kaip 20 mln. Eur sumą (Vilniuje – ne mažesnę kaip 30 mln. Eur sumą); (iii) ne mažiau kaip 75 proc. atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų, gautų vykdant stambų projektą, sudaro pajamos iš duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos arba pajamos iš apdirbamosios gamybos.

PVM

  • Nuo 2021-07-01 numatomi PVM pakeitimai, susiję su e-prekybos paketu.

Šiuo metu Lietuvoje įsisteigę pardavėjai, nuotoliniu būdu parduodami prekes kitų ES šalių vartotojams ir viršydami tam tikras nustatytas pardavimų pajamų ribas, privalo tiesiogiai registruotis PVM mokėtojais ir mokėti PVM kiekvienoje ES šalyje, kurioje tos ribos yra viršytos. Įsigaliojus pakeitimams bus taikoma metinė slenkstinė 10‘000 Eur riba, kurią viršijus Lietuvos pardavėjai, vykdantys nuotolinę prekybą, turės galimybę nesiregistruodami PVM mokėtojais tose kitose ES šalyse taikyti jau tų kitų ES šalių PVM tarifą. Surinktą kitų ES šalių PVM Lietuvos pardavėjai galės sumokėti Lietuvoje per specialią vieno langelio sistemą (OSS).

Šiuo metu į ES iš trečiųjų šalių importuojamos prekės, kurių vertė neviršija 22 Eur, yra neapmokestinamos importo PVM. Ši lengvata bus panaikinta, t. y. į ES iš trečiųjų šalių importuojamos prekės jau nuo pirmo euro cento bus apmokestinamos importo PVM. Panaikinus šią importo PVM lengvatą, PVM surinkimui importuojant nedidelės vertės siuntas (iki 150 Eur) bus taikomos specialios taisyklės, pagal kurias už PVM sumokėjimą bus atsakingas prekių pardavėjas (t. y. pardavėjas prekių pardavimo metu (point-of-sale), o ne tada, kai prekė pasieks ES vartotojo valstybę, jau turės rinkti PVM iš ES gyventojo), o prekė iš trečiosios šalies (pvz., Kinijos) keliaus tiesiai ES gyventojui be jokių papildomų importo patikrinimų (Green Channel). Tai turėtų gerokai pagreitinti prekių pristatymą ES gyventojui. Pardavėjas turės taikyti tos ES valstybės narės PVM tarifą, kurioje pirkėjas nurodys savo prekių pristatymo adresą. Pardavėjas surinktą PVM iš ES gyventojų turės sumokėti vienai kuriai nors ES valstybei narei per IOSS (Import One-Stop-Shop) sistemą.

Jeigu el. prekybos pardavėjas nedidelės vertės prekes (iki 150 Eur) nusprendžia pardavinėti ES gyventojams ne per savo el. parduotuvę, o per kieno nors kitą el. prekyvietę (marketplace), tada pati el. prekyvietė (marketplace) turės pareigą surinkti PVM iš ES gyventojų.

NT

  • Nors 2021 metais NT mokesčio pakeitimų kol kas nėra, tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad NT savininkų mokėtinos sumos kitąmet gali padidėti, nes 2020 metais buvo atliktas NT masinis vertinimas, kurio metu buvo perskaičiuojamos NT mokestinės vertės.

Naudinga žinoti

Atmintinė

Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2021 m. IV ketv. Bruto – 1679,3 Eur; Neto – 1058,6 Eur

Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 proc

Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 proc

Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,07 proc

Valstybės remiamos pajamos nuo 2022-06-01 147 Eur

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2022-01-01 215.09 Eur

Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01 4,47 Eur ir 730 Eur

Bazinė mėnesinė alga (BMA) nuo 2022-01-01 181 Eur

2022 metų bazinis dydis, taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas nuo 2022-01-01 181 Eur

Nedarbo lygis 2022 m. I ketvirtį (Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais) 6,4 proc.

Maksimali nedarbo socialinio draudimo išmoka 904,35 Eur nuo 2021-10-01

Valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis nuo 2022-01-01 32 Eur

Minimali nedarbo socialinio draudimo išmoka 149,39 Eur

Valstybinių pensijų bazė nuo 2022-06-01 65,29 Eur

Bazinė socialinė išmoka (MGL) nuo 2022-06-01 46 Eur

Privalomas socialinis draudimas: mėnesinė įmoka – 50,95 Eur nuo 2022-01-01