Tarifų ir mokesčių naujienos

Mokesčių pasikeitimai 2021 metais

Gyventojų pajamų mokestis (GPM)

 • Metinių pajamų, gautų iš darbdavio pagal darbo sutartis, autorines sutartis, už tantjemas, už veiklą stebėtojų taryboje (valdyboje) ar paskolų komitete, vadovavimą mažajai bendrijai (nesant jos nariu), dalis, kuri viršija 60 VDU (anksčiau ši riba buvo 84 VDU), bus apmokestinama taikant 32 proc. GPM tarifą. Neviršijančiai daliai ir toliau bus taikomas 20 proc. GPM tarifas.
 • Išplečiamos galimybės susimažinti mokėtiną GPM dėl patirtų išlaidų studijoms. Nebeliks ribojimo, kad lengvata taikoma tik išlaidoms už pirmąjį aukštąjį išsilavinimą ar pirmąsias doktorantūros studijas. Vadinasi, į lengvatą pateks visos studijos, kai įgyjama aukštojo mokslo kvalifikacija arba profesinio mokymo kvalifikacija ar kompetencija. Lengvata galios ir užsienio studijų išlaidoms.

Pelno mokestis

 • Įsigalios „stambaus projekto“ lengvata. Juridiniai asmenys, įgyvendinantys stambų projektą pagal stambaus projekto investicijų sutartį, nemokės pelno mokesčio. Pagrindiniai stambaus projekto kriterijai: (i) vidutinis darbuotojų skaičius ne mažesnis kaip 150 (Vilniuje – ne mažesnis kaip 200); (ii) privačios kapitalo investicijos į stambų projektą Lietuvos Respublikoje siekia ne mažesnę kaip 20 mln. Eur sumą (Vilniuje – ne mažesnę kaip 30 mln. Eur sumą); (iii) ne mažiau kaip 75 proc. atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų, gautų vykdant stambų projektą, sudaro pajamos iš duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos arba pajamos iš apdirbamosios gamybos.

PVM

 • Nuo 2021-07-01 numatomi PVM pakeitimai, susiję su e-prekybos paketu.

Šiuo metu Lietuvoje įsisteigę pardavėjai, nuotoliniu būdu parduodami prekes kitų ES šalių vartotojams ir viršydami tam tikras nustatytas pardavimų pajamų ribas, privalo tiesiogiai registruotis PVM mokėtojais ir mokėti PVM kiekvienoje ES šalyje, kurioje tos ribos yra viršytos. Įsigaliojus pakeitimams bus taikoma metinė slenkstinė 10‘000 Eur riba, kurią viršijus Lietuvos pardavėjai, vykdantys nuotolinę prekybą, turės galimybę nesiregistruodami PVM mokėtojais tose kitose ES šalyse taikyti jau tų kitų ES šalių PVM tarifą. Surinktą kitų ES šalių PVM Lietuvos pardavėjai galės sumokėti Lietuvoje per specialią vieno langelio sistemą (OSS).

Šiuo metu į ES iš trečiųjų šalių importuojamos prekės, kurių vertė neviršija 22 Eur, yra neapmokestinamos importo PVM. Ši lengvata bus panaikinta, t. y. į ES iš trečiųjų šalių importuojamos prekės jau nuo pirmo euro cento bus apmokestinamos importo PVM. Panaikinus šią importo PVM lengvatą, PVM surinkimui importuojant nedidelės vertės siuntas (iki 150 Eur) bus taikomos specialios taisyklės, pagal kurias už PVM sumokėjimą bus atsakingas prekių pardavėjas (t. y. pardavėjas prekių pardavimo metu (point-of-sale), o ne tada, kai prekė pasieks ES vartotojo valstybę, jau turės rinkti PVM iš ES gyventojo), o prekė iš trečiosios šalies (pvz., Kinijos) keliaus tiesiai ES gyventojui be jokių papildomų importo patikrinimų (Green Channel). Tai turėtų gerokai pagreitinti prekių pristatymą ES gyventojui. Pardavėjas turės taikyti tos ES valstybės narės PVM tarifą, kurioje pirkėjas nurodys savo prekių pristatymo adresą. Pardavėjas surinktą PVM iš ES gyventojų turės sumokėti vienai kuriai nors ES valstybei narei per IOSS (Import One-Stop-Shop) sistemą.

Jeigu el. prekybos pardavėjas nedidelės vertės prekes (iki 150 Eur) nusprendžia pardavinėti ES gyventojams ne per savo el. parduotuvę, o per kieno nors kitą el. prekyvietę (marketplace), tada pati el. prekyvietė (marketplace) turės pareigą surinkti PVM iš ES gyventojų.

NT

 • Nors 2021 metais NT mokesčio pakeitimų kol kas nėra, tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad NT savininkų mokėtinos sumos kitąmet gali padidėti, nes 2020 metais buvo atliktas NT masinis vertinimas, kurio metu buvo perskaičiuojamos NT mokestinės vertės.

Mokesčių pasikeitimai 2020 metais


Finansų ministerija primena 2020 metais įsigaliosiančius pagrindinius mokesčių pakeitimus.

SAUSIS

 • Metinė pajamų dalis, viršijanti 84 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) dydžio sumą, nuo kitų metų bus apmokestinama taikant 32 proc. pajamų mokesčio tarifą vietoj planuotų 27 proc.
 • Fiksuotas PSD įmokas mokantys gyventojai, iki šiol kas mėnesį mokėję 38,74 eurų PSD įmoką, nuo sausio 1 d. už einamąjį mėnesį turės mokėti 42,37 Eur (607 x 6,98 proc.), o gyventojai, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra ne didesnis kaip 2 EDV, nuo sausio 1 d. už einamąjį mėnesį turės mokėti 14,14 Eur (607 x 2,33 proc.).
 • Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) kitąmet kils nuo 300 iki 350 eurų.
 • Dienpinigiai, išmokėti pagal konkrečiai valstybei taikytinas normas, už komandiruotės į užsienį dienas galės būti neapmokestinami, kai darbo sutartyje numatytas atlyginimas bus lygus ar viršys 1001,55 EUR (anksčiau buvo 721,50 EUR).
 • Taip pat plečiama nekilnojamojo turto (NT) mokesčio bazė. Didesnės kaip 150 tūkst. eurų vertės būsto savininkai Lietuvoje nuo kitų metų bus apmokestinti NT mokesčiu, kurio tarifas 0,5 proc. Šiuo metu būstas apmokestinamas, jei jo vertė didesnė kaip 220 tūkst. eurų.
 • Pelno mokesčio tarifas bankams didėja nuo 15 iki 20 proc.
 • Vaiko pinigai didėja nuo 50 iki 60 eurų, o gausių, nepasiturinčių, neįgalių vaikų šeimoms – nuo 70 iki 100 eurų.
 • Minimali mėnesio alga Lietuvoje nuo sausio mėnesio padidės 52 eurais (nuo 555 iki 607 eurų), o „į rankas“ – 41 euru (nuo 396 iki 437 eurų).
 • Bazinis algos dydis auga nuo 173 iki 176 eurų, tai lems algų kilimą maždaug 300 tūkst. valstybės pareigūnų ir tarnautojų.
 • Dėl pensijų indeksavimo, kuris yra susietas su atlyginimų kilimu, nuo sausio pensijos augs daugiau kaip 8 procentais. Vidutinė senatvės pensija 2020 metais pasieks 377 eurus, turintiems būtinąjį stažą – 399 eurus.
 • Degalams nuo 2020 m. sausio 1 d. standartinis akcizų tarifas bešviniam benzinui didės 7,3 proc., iki 466 eurų už 1 tūkst. litrų produkto, standartinis akcizų tarifas gazoliams – iki 372 eurų. Litras benzino dėl to turėtų pabrangti apie 4 centus.
 • Žemdirbių dyzelino akcizas nuo sausio didės nuo 56 iki 60 eurų už toną.
 • Mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatis pagal bendrą taisyklę trumpėja iki 3 m., t.y. mokesčių administratorius ir mokesčių mokėtojas gali perskaičiuoti mokesčius už einamuosius ir 3 praėjusius kalendorinius metus. Tačiau lieka nemažai išimčių – gyventojų pajamų mokestis, sandorių kainodara tarp susijusių asmenų, skolų beviltiškumas ir kt. – kai taikoma ilgesnė, 5 arba 10 m., mokesčių perskaičiavimo senatis.
 • Turto perkėlimas iš Lietuvos filialo į užsienio įmonę (pagrindinę būstinę) arba iš Lietuvos įmonės į filialą užsienyje bus prilyginamas pardavimui ir bus apmokestinamas 15% pelno mokesčiu. Jei turtą sudaro akcijos, tai tokiam turto perkėlimui netaikomos neapmokestinamo akcijų pardavimo taisyklė (akcijų kiekis – > 10 proc., išlaikymas – > 2 metai, EEA arba DAIS šalių akcijos).
 • Galimas užsienio nuolatinių buveinių (dažniausiai filialų) mokestinių nuostolių perkėlimas, kai yra išnaudotos visos galimybės atskaityti nuostolius užsienio valstybėje.
 • Palūkanos ir kiti panašūs mokėjimai mokami už hibridinius finansinius instrumentus yra neatskaitomi Lietuvoje, jeigu nėra įtraukti į apmokestinamąsias pajamas (neapmokestinti) užsienio šalyje arba yra du kartus atskaitomi (Lietuvoje ir užsienio valstybėje). Pajamos ir kiti panašūs mokėjimai, gaunami už hibridinius finansinius instrumentus, yra apmokestinami, jeigu yra atskaitomi užsienio šalyje, o Lietuvoje nelaikomi pajamomis.
 • Patvirtintas VDU dydis 2020 m. – 1 241,4 EUR.
 • Suvienodinamos konsignacinės prekybos taisyklės visoje ES.
 • Konsignacinės prekybos supaprastinimas bus taikomas, net jeigu Lietuvoje prekes iš sandėlio veiklai naudos ne vienas konsignatorius.
 • Patvirtinta galimybė rinkti konkretesnius 0 proc. PVM įrodymus.
 • 0 proc. PVM tiekimui į ES galės būti paneigtas, neturint kliento PVM kodo ir nepateikus FR0564.
 • Reglamentuoti grandininiai sandoriai.
 • Iki 7 dienų sutrumpintas išvežimo į ES terminas, pritaikius muitinės procedūrą „42“.

KOVAS

 • Nuo kovo didėja kaitinamojo tabako akcizas. Jis didės nuo 78,5 iki 113,2 euro už kilogramą. 20 vienetų tabako produktų pabrangs apie 33 centus.
 • Etilo alkoholiui už gryno etilo alkoholio hektolitrą akcizų tarifas nuo kovo didės nuo 1832 iki 2025 eurų. Dėl mokestinių veiksnių 0,5 l stipraus gėrimo vidutiniškai galėtų pabrangti apie 0,45 euro.

LIEPA

 • Kitų metų viduryje įvedamas automobilių registracijos mokestis. Jis nuo liepos 1 d. bus taikomas kiekvieną kartą pasikeitus mašinos savininkui. Mažiausias mokestis turėtų siekti 13,5 euro, didžiausias – 540 eurų.

Mokesčių pasikeitimai 2019 metais


Finansų ministerija primena 2019 metais įsigaliosiančius pagrindinius mokesčių pakeitimus.

 1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai:
 • Šiuo metu galiojantis 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas su darbo santykiais susijusioms pajamoms didinamas iki 20 proc., kai metinės asmens darbo užmokesčio pajamos neviršija 120 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) (šiuo metu apie 107 tūkst. EUR per metus), o darbo užmokesčio daliai, kuri per metus viršija 120 VDU – iki 27 proc.
 • Kitų pajamų (išskyrus jau minėtas pajamas iš darbo santykių, individualios veiklos pajamas ir dividendus) bendra suma, neviršijanti 120 VDU per metus,  bus apmokestinama iki šiol galiojusiu 15 proc. GPM tarifu, o dalis, viršijanti 120 VDU, bus apmokestinama 20 proc GPM. Tokiomis pajamomis būtų palūkanos, turto (kilnojamų, nekilnojamų daiktų ar vertybinių popierių) perleidimo pajamos, turto nuomos pajamos, tantjemos ir kt.
 • Dividendai (pajamos iš paskirstytojo pelno) bei individualios veiklos pajamos  ir toliau bus apmokestinamos iki šiol galiojusiu 15 proc. GPM tarifu.
 • Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) mažėja nuo 380 EUR iki 300 EUR per mėnesį ir toliau taikomas su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms. Jei darbo užmokesčio pajamos per mėnesį viršija minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydį, taikomas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal įstatyme nustatytą formulę. NPD bus didinamas palaipsniui 2020 metais – iki 400 EUR pajamų per mėnesį, o nuo 2021 m. įsigalios nuolatinis 500 EUR NPD.
 • Nuo šiol savo mokamą GPM galės mažinti iš apmokestinamųjų pajamų gyventojai atskaitydami ne tik gyvybės draudimo įmokas ar mokestį už mokslą, bet ir (1) sumas, sumokėtas už pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto darbus, (2) suteiktas lengvųjų automobilių remonto, (3) nepilnamečių vaikų iki 18 metų priežiūros paslaugas, kai šiuos darbus atlieka ir šias paslaugas suteikia Lietuvos Respublikoje įregistruotas mokesčių mokėtojas. Bendra atimamų būsto ar automobilio remonto, vaikų priežiūros paslaugų išlaidų suma neturės viršyti 25 proc. gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų (arba 2 000 EUR).
 1. Valstybinio socialinio bei privalomojo draudimo įstatymų pakeitimai:
 • Socialinio draudimo įmokų mokėjimas buvo perkeltas darbuotojui, todėl darbdaviai turės perskaičiuoti darbuotojų atlyginimą „ant popieriaus“. Dėl šios priežasties darbuotojų darbo užmokestis „ant popieriaus“ turėtų būti padidintas 28,9 proc., t. y. nuo, pavyzdžiui, 1000 EUR iki 1289 EUR.
 • Iki 2019 m. darbuotojas, kuris papildomai kaupia pensijai 2 proc. gaunamo atlygio, nuo darbo užmokesčio “ant popieriaus” moka 11 proc. valstybinio socialinio draudimo, sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo įmokas, o darbdavys iš savo lėšų sumoka 31,18 proc. bendras valstybinio socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą.
 • Nuo 2019 m. darbuotojo socialinio draudimo įmoka nuo perskaičiuoto atlygio „ant popieriaus“ turėtų siekti 19,5 proc. (į ją jau įskaičiuota ir 6,95 proc. privalomojo sveikatos draudimo įmoka) plius 3 proc. papildoma pensijų kaupimo įmoka.Darbdavio įmoka nuo 2019 m. sudarys 1,79 proc., į kurią įskaityta 0,16 proc. dydžio įmoka į garantinį fondą bei 0,16 proc. dydžio įmoka į ilgalaikio darbo išmokų fondą.
 • Įstatymuose, kurie reglamentuoja pensijų kaupimą įtvirtinama, jog asmenys iki 40 metų automatiškai bus įtraukiami į pensijų kaupimo sistemą. Darbuotojų įmokos į pensijų fondus sieks 3 proc. gaunamo atlyginimo, valstybė tokį kaupimą skatins papildomais 1,5 proc. nuo šalies vidutinio darbo užmokesčio per metus. Darbuotojai turės teisę atsisakyti kaupimo, apie tai pranešdami raštu Sodrai.
 1. Garantinių darbuotjams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo pakeitimai:
 • Nuo 2018 m. darbdavys mokės 0,16 proc. dydžio įmoką į garantinį fondą bei 0,16 proc. dydžio įmoką į ilgalaikio darbo išmokų fondą.
 1. Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮpakeitimai:
 • Numatyta „mokestinė amnestija“, pagal kurią mokesčių mokėtojai laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 liepos 1 d. turėtų galimybę savanoriškai be baudų ir delspinigių deklaruoti ir apmokestinti ankstesniais metais nedeklaruotas ir tinkamai neapmokestintas pajamas.
 • Pakeista mokesčio apskaičiavimo arba perskaičiavimo senatis. Nuo šiol MAĮ numatyta, jog tiek mokesčių mokėtojas, tiek mokesčių administratorius mokesčius apskaičiuoti ar perskaičiuoti gali ne daugiau kaip už einamuosius ir 3 praėjusius kalendorinius metus. Tai apimtų tiek mokesčių administratoriaus teisę tikrinti mokesčių mokėtoją, tiek ir mokesčių mokėtojo teisę tikslinti jau pateiktas mokesčių deklaracijas (pavyzdžiui, dėl galimos permokos). Tačiau numatytos ir išimtys, kai mokesčių administratorius galės perskaičiuoti mokesčius ir už ilgesnį 5 ar 10 metų laikotarpį. Pavyzdžiui, sutrumpinta 3 metų senatis nebus taikoma gyventojams (fiziniams asmenims), už 5 metus mokesčių administratorius ir toliau galės tikrinti beviltiškų skolų pripažinimą, sandorių kainodaros klausimus, taip pat apskaičiuoti mokesčius, kai nustatomas piktnaudžiavimas ir kt. 10 metų mokesčių perskaičiavimo senatis bus taikoma tais atvejais, kai nusikaltimu padaroma didelė žala valstybei.
 • MAĮ įtvirtinti minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus atitinkantys mokesčių mokėtojai. Mokesčių mokėtojai, neatitinkantys šių kriterijų, bus skelbiami viešai, apribojamos jų galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
 • Tais atvejais, kai dėl mokesčio permokos grąžinimo atliekamas mokesčių mokėtojo mokestinis patikrinimas, mokesčio permokos grąžinimas sustabdomas iki mokesčių administratoriaus sprendimo, tačiau tai nestabdo palūkanų skaičiavimo mokesčių mokėtojo naudai (su tam tikrom išimtim).
 • Mokestinio patikrinimo metu apskaičiavus mokestines prievoles nuo pajamų, kurių gavimo mokesčių mokėtojas negali pagrįsti, skiriama bauda nuo 50 iki 100 proc. priskaičiuotos mokesčio sumos dydžio bauda. Taip pat įtvirtina galimybė didinti baudas dvigubai, jeigu toks pats pažeidimas padarytas pakartotinai per trumpesnį, nei 3 metų laikotarpį.

Naudinga žinoti


Tarifai

Gamtinės dujos 0,63 Eur/m3 nuo 2021-07-01

Elektros energija 0,152 Eur/kWh nuo 2021-07-01

Atmintinė

Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2018 m. III ketv. Bruto – 935,7 Eur; Neto – 728 Eur

Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. I ketv. 0.03 proc

Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2019 m. I ketv. 0.01 proc
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,07 proc

Valstybės remiamos pajamos nuo 2018-01-01 122 Eur

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2021-01-01 198.29 Eur

2017 metų draudžiamosios pajamos nuo 2017-01-01 476 Eur

Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01 3,93 Eur ir 642 Eur

Bazinė mėnesinė alga (BMA) nuo 2015-01-01 35,5 Eur

2018 metų bazinis dydis, taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas nuo 2019-01-01 173 Eur

Nedarbo lygis 2018 m. II ketvirtį (Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais) 5,9 proc.

Maksimali nedarbo socialinio draudimo išmoka 632,03 Eur

Valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis nuo 2019-01-01 24,17 Eur

Minimali nedarbo socialinio draudimo išmoka 129,15 Eur

Valstybinių pensijų bazė nuo 2019-01-01 58 Eur

Bazinė socialinė išmoka (MGL) nuo 2019-01-01 38 Eur

Privalomas socialinis draudimas: mėnesinė įmoka – 44,81 Eur nuo 2021-01-01

Meniu