Konvertavimas iš mylių į km per valandą (mph, km/h)


Mylios per valandą (mph)

Mylios per valandą yra Didžiosios Britanijos ir JAV įprastas greičio vienetas, išreiškiantis per vieną valandą nuvažiuotų mylių skaičių. Šis greičio matavimo vienetas dažniausiai naudojamas šalyse, kurios turi ne metrinę sistema kelio ženkluose, pavyzdžiui JAV. Didžiojoje Britanijoje tai taip pat naudojama keliuose, nors metrinė sistema šalyje yra oficialiai priimta. Keliuose, greičio apribojimai yra pateikiami myliomis per valandą, kas sutrumpintai yra mph arba mi/h. 1 mylia per valandą yra lygi 0.44704 m/s.

Kilometrai per valandą (km/h)

Greičio vienetas, išreiškiantis per vieną valandą nuvažiuotų kilometrų skaičių. Šis greičio matavimo vienetas dažniausiai naudojamas šalyse, kurios turi metrinę sistema kelio ženkluose. Keliuose, greičio apribojimai yra pateikiami kilometrais per valandą, kas sutrumpintai yra kph arba km/h.

Mylias per valandą (mph) arba kilometrus per valandą (km/h) galite lengvai konvertuoti šioje skaičiuoklėje.

 

Mylios/h (mph) Kilometrai/h (km/h) Paaiškinimas
30 mph 48,3 km/h Dešimt mylių per valandą yra keturiasdešimt aštuoni kilometrai per valandą
50 mph 80,47 km/h Penkiasdešimt mylių per valandą yra aštuoniasdešimt kilometrų per valandą
100 mph 160,9 km/h Šimtas mylių per valandą yra šimtas šešiasdešimt kilometrų per valandą

Daugiau skaičiuoklių galite rasti Skaičiuoklių skyriuje.