Baudos už KET pažeidimus Lietuvoje

Pateikiame sąrašą baudų už KET pažeidimus (atnaujinta 2023). Baudos už KET gali būti nustatomos priklausomai nuo KET pažeidimo sunkumo, vairavimo stažo, vairuojamos transporto priemonės ir jos techninės charakteristikos bei kitų faktorių. Taip pat jeigu KET pažeidimą padarėte pirmą kartą, dažniausiai skiriama pusė minimalios baudos už KET. Paskirtų baudų galiojimo terminas išnyksta praėjus vieniems metams nuo paskirtos baudos, todėl po metų laiko bus traktuojama, kad jūs padarėte pažeidimą naujai, o ne pakartotinai. Pagrindinės ir populiariausios baudos už greitį, baudos už parkavimą, baudos už kalbėjimą telefonu.

Baudos už KET pažeidimus taikomos pagal LR Administracinių nusižengimų kodeksą (ANK) bei LR Baudžiamąjį kodeksą (BK). VMI turimą informaciją apie Jums paskirtų administracinių baudų prievoles galite pasitikrinti prisijungę prie Mano VMI sistemos. Jeigu atėjo laiškas, kad jus pažeidėte KET ir gavote baudą tarkim už greitį, galite pasižiūrėti kurioje vietoje tai įvyko pagal X ir Y koordinates.

Straipsnis Pažeidimas Bauda (Eur) Teisės vairuoti atėmimas (mėn.) Kita
414 Neeksploatuojamų transporto priemonių laikymas bendrojo naudojimo vietose      
414-1 Neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymas bendrojo naudojimo vietose ir po savivaldybės, policijos ar kitos suinteresuotos institucijos pareigūno rašytinio perspėjimo nesiėmimas priemonių ja pasirūpinti   70-140    
414-2 Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai 140-300   gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
415 Transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimas      
415-1 Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdraustų transporto priemonių vairavimas ir (ar) pareigos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdrausti viešajame eisme dalyvaujančias transporto priemones nevykdymas:      
  — vairuotojams   50-100    
  — atsakingiems už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą fiziniams asmenims 60-120    
  — atsakingiems už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims 120-240    
 415-2 Transporto priemonių vairavimas:      
  — kurios nustatyta tvarka neįregistruotos (neperregistruotos),
— kurios be valstybinės techninės apžiūros,
— kurios turi gedimų, dėl kurių pagal KET draudžiama važiuoti,
— kurių padangos neatitinka nustatytų techninių ar padangų naudojimo reikalavimų vairavimas,
— neturint LR vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka išduoto leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis, negu leistina
50-100    
415-3 – Įregistruotų arba išregistruotų transporto priemonių be valstybinio numerio ženklų (ženklo) vairavimas,
– transporto priemonių, kurių valstybinio numerio ženklų galiojimas pasibaigęs, vairavimas, išskyrus atvejį, kai pranešus policijai apie transporto priemonės valstybinio numerio ženklų (ženklo) vagystę, vykstama išsiimti naujų (naujo) valstybinio numerio ženklų (ženklo)
60-120 arba (ir) 1-3  
415-4 Transporto priemonių vairavimas su įrengtomis greitį matuoti trukdančiomis priemonėmis ir daiktais, su įrengtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiais garso signalais be leidimo   30-50   Privalomas tech. priemonės konfiskavimas
 415-5 Transporto priemonių su suklastotais valstybinio numerio ženklais (ženklu), uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) arba su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) vairavimas  240-340 arba (ir) 6-12  
 416  Nustatyto greičio viršijimas:       
416-1 – iki 10 km/h žodinė pastaba, įspėjimas    
416-2 – nuo 11 iki 20 km/h 12-30    
416-3 – nuo 21 iki 30 km/h 30-90    
416-4 – nuo 31 iki 40 km/h 120-170    
  – nuo 31 iki 40 km/h – pradedantiesiems vairuotojams, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, motociklų vairuotojams 120-170 ir 3-6  
416-5 – nuo 41 iki 50 km/h 170-230    
  – nuo 41 iki 50 km/h – pradedantiesiems vairuotojams, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, motociklų vairuotojams 170-230 ir 6-12  
416-6 – daugiau kaip 50 km/h 450-550 ir 1-6  
  – daugiau kaip 50 km/h – pradedantiesiems vairuotojams, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, motociklų vairuotojams 450-550 ir 12-18  
  – daugiau kaip 50 km/h – neturintiems teisės vairuoti 450-700    
417 Kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymas ar kitas KET pažeidimas      
417-1  – Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas,
– vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytas pareigas, nevykdymas,
– važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku,
– KET nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas,
– apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais,
– tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje likus iki atvažiuojančios priešpriešais transporto priemonės mažiau kaip 150 metrų,
– reikalavimo važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto nesilaikymas,
– eismo tvarkos automagistralėse ir greitkeliuose, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas
30-90 gali būti skiriami 1-3  
  – maršrutinių tr. pr. vairuotojui 120-170 arba (ir) 1-3  
417-2 – Sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal KET draudžiama sustoti ir stovėti,
– sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų,
– važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas
30-90    
417-3 – Reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas,
– įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant KET reikalavimus,
– apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų,
– draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymas
60-90    
417-4 – Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui,
– nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal taisykles
60-90 arba (ir) 1-6  
  – maršrutinių tr. pr. vairuotojui 120-170 arba (ir) 1-3  
417-5 – Vaikų (mokinių) vežimo mokykliniais autobusais ar transporto priemonėmis su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais tvarkos pažeidimas 60-90    
417-6 – Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais arba jų lydimų transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalaujama pagal taisykles, ar kitoks kliudymas jų eismui 90-140 arba (ir) 2-4  
  – maršrutinių tr. pr. vairuotojui 120-170 arba (ir) 1-3  
417-7 – Šio straipsnio 1, 4, 6 dalyse nurodyti veiksmai, padaryti keleivius keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais vežančio asmens 120-170 arba (ir) 1-3  
417-8 – KET pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius žodinė pastaba, įspėjimas arba 10-12    
418 Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas      
418-1 – Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas 20-40    
418-2 – Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai 40-100    
419 Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, kraštovaizdžio objektų teritorijas ir vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas      
419-1 – Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, kraštovaizdžio objektų teritorijas ir vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas 20-40    
419-2 – Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai 40-100    
420 Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas, KET nustatyto draudimo lenkti ar įvažiuoti į priešpriešinio eismo juostą pažeidimas      
420-1 – Transporto priemonių vairavimas vienu metu ar paeiliui padarant kelis grėsmę eismo saugumui keliančius eismo taisyklių pažeidimus,
– lenkimas vietose, kuriose pagal KET draudžiama lenkti,
– vairavimas neteisėtai organizuotose transporto priemonių lenktynėse,
– pavojingą situaciją sukėlęs (t.y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti) KET pažeidimas,
– tokią pat pavojingą situaciją sukėlęs įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant KET reikalavimus
170-230 ir 3-6  
  — neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims 450-600    
420-2 – Chuliganiškas vairavimas, t.y. pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui keliantis KET pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų 450-550 ir 12-24  
  — neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims 750-1000    
420-3 – Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti neblaivaus (nustatytas lengvas neblaivumas (0,4-1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens 900-1200 ir 24-36 gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
420-4 – Šio straipsnio 2 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus (nustatytas lengvas neblaivumas (0,4-1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens 1200-1500 ir 36-60  
421 Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas      
421-1 – Važiavimas per geležinkelį tam neskirtose vietose,
– prieš geležinkelio pervažą praleisti traukinio sustojusių kitų transporto priemonių apvažiavimas,
– įvažiavimas į geležinkelio pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas ar pradeda leistis,
– savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas,
– įvažiavimas į geležinkelio pervažą, kai už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje,
– specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per geležinkelio pervažą,
– kelio ženklo „Stop“, kuris pastatytas prieš geležinkelio pervažą, reikalavimo nesilaikymas
180-280 ir 2-6  
422 Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai      
422-1 – Perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui 90-140    
422-2 – Taksi automobilių, mopedų, motociklų, triračių, lengvųjų keturračių, keturračių, galingųjų keturračių, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (0,01-0,4 promilės) vairuotojai 150-300    
422-3 – Praktinis vairavimo mokymas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (0,4-1,5 promilės) vairavimo instruktoriai ar šeimos narį mokantys vairuoti asmenys arba asmenys, apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, taip pat neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo 150-300 ir 11-13 arba 6-12 su draudimu vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai bauda skiriama vairavimo instruktoriams ar šeimos narį mokantiems vairuoti asmenims
422-4 – Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro pradedantieji vairuotojai būdami neblaivūs (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau negu 0,4 promilės) 230-300    
422-5 – Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo 800-1100 ir 12-18 arba 6-12 su draudimu vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai nuo 12 iki 18  
423 Nežymų sveikatos sutrikdymą ir turto sugadinimą nulėmęs KET pažeidimas      
423-1 – Neturinčių teisės vairuoti transporto priemones asmenų padarytas KET pažeidimas, kuris lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą) 300-560    
423-2 – Nežymų kitų asmenų sveikatos sutrikdymą sukėlęs KET pažeidimas 150-300 arba (ir) 12-24  
  — neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims 600-850    
423-3 – Neblaivių (nustatytas lengvas neblaivumas (0,4-1,5 promilės) arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, taip pat vengusių neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusių po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo asmenų padarytas KET pažeidimas, kuris sukėlė kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą ar lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą) 1200-1500 ir 36-60 gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
424 Transporto priemonių vairavimas neturint teisės vairuoti      
424-1 – Perdavimas vairuoti transporto priemonę neturinčiam teisės ją vairuoti asmeniui ar neturinčiam teisės vairuoti šios kategorijos transporto priemones asmeniui 60-120    
424-2 – Transporto priemonių vairavimas neturint teisės jas vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemones 300-450    
424-3 – Transporto priemonių vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones 450-700    
424-4 – Šio straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti neblaivaus (nustatytas lengvas neblaivumas (0,4-1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens 1100-1500   gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
426 Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos      
426-1 – Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant KET, kai padaryta žala neviršija penkiolikos bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių 600-1100 arba (ir) 12-36  
  — neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims 850-2000 ir 12-36  gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
426-2 – Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant KET, kai padaryta žala viršija penkiolika bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių 1100-2000 arba (ir) 12-36  
  — neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims 2000-2600    gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
426-3 – Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jie yra susiję, vietos pažeidžiant KET 150-230    
426-4 – Nepaklusimas uniformuoto aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, valstybinio miškų pareigūno, LR muitinės pareigūno, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos pareigūno ar Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir šio straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę 850-1200 arba (ir) 36-60  
426-5 – Nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir šio straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę 850-1200 ir 36-60 gali būti skiriamas a.m. konfiskavimas
  — neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims 1150-1450    
426-6* Pastaba pateikta po lentele: 426-6*      
427 Pakartotinis transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai      
427-1 – Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivus (nustatytas lengvas neblaivumas (0,4-1,5 promilės) arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba vengęs neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo, arba alkoholį (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojęs iki patikrinimo vairuotojas, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda už šioje dalyje, šio kodekso 420 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 422 straipsnio1, 2, 3, 4, 5, dalyse, 423 straipsnio 3 dalyje, 424 straipsnio 4 dalyje numatytus administracinius nusižengimus, jei nepraėjo vieni metai nuo paskirtos nuobaudos įvykdymo, arba kuris turi nepanaikintą ar neišnykusį teistumą už nusikalstamą veiką, kurią jis padarė neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuodamas transporto priemonę 1000-1500 ir 36-60 su transporto priemonės konfiskavimu
  – neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims 1200-2000    
428 Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas KET pažeidimas      
428-1 – Važiuojamosios kelio dalies perėjimas arba ėjimas ja ten, kur draudžiama,
– mopedus, lengvuosius keturračius motociklus ir dviračius vairuojančių asmenų, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas,
– KET pėstiesiems, dviračių vairuotojams ir vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas,
– mopedo ar lengvojo keturračio motociklo vairavimas ar važiavimas neužsidėjus ir (ar) neužsisegus motociklininko šalmo
20-40    
428-2 – Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją (t.y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitų veiksmų savo ar kitų asmenų saugumui užtikrinti) 30-50    
428-3 – Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, dėl kurio buvo sugadinti (apgadinti) transporto priemonės, kroviniai, kelių ir kiti įrenginiai arba kitas turtas 40-60    
428-4 – Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, dėl kurio buvo nežymiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata 90-140    
428-5 – Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, dėl kurio buvo nežymiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata, sugadinti (apgadinti) transporto priemonės, kroviniai, kelių ir kiti įrenginiai arba kitas turtas, kai šio pažeidimo padarymo metu šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys buvo neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba vengė pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo 170-230    
428-6 – Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padaryti KET pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius žodinė pastaba, 10-12    
428-7 – Dviračių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (0,41-1,5 promilės) asmenys 80-150    
428-8 – Dviračių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo 150-200    
429 Leidimas važiuoti gedimų turinčia transporto priemone ar pažeidžiant kitas taisykles      
  – Leidimas važiuoti transporto priemone, kuri turi gedimų, dėl kurių draudžiama ją eksploatuoti, yra pertaisyta be reikiamo leidimo, neįregistruota nustatyta tvarka, kurios privalomoji techninė apžiūra neatlikta, kuri neparuošta žmonėms ir kroviniams vežti 60-120   bauda skiriama už transporto priemonių techninę būklę ir eksploatavimą atsakingiems asmenims
430 Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojams ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims 90-140   bauda skiriama už transporto priemonių techninę būklę ir eksploatavimą atsakingiems asmenims
431 Transporto priemonės savininkui (valdytojui) nustatytų reikalavimų nevykdymas      
431-1 – Transporto priemonės savininkui (valdytojui) LR saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas 150-300    
431-2 – Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai 440-600    
431-3 – Transporto priemonės savininkui (valdytojui) šio kodekso 603* straipsnyje (pateikta po lentele) nustatyto reikalavimo užtikrinti, kad transporto priemonė būtų LR teritorijoje ir nebūtų parduota ar kitaip perleista kitiems asmenims, nevykdymas 3000-4300    
  — įmonių, įstaigų, organizacijų ar jų filialų vadovams 4200-6000    
432 Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas      
432-1 – Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas 30-50   bauda skiriama vairuotojams ir (ar) keleiviams
432-2 – Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai 60-90 arba (ir) 1-2  
433 Specialiųjų transporto priemonių su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas 60-120    
439 Naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos pažeidimas      
439-1 -Važiavimas ne transporto priemonės salone (kabinoje, kėbule), stovint ant autobuso arba troleibuso laiptelių, neleidžiant vairuotojui uždaryti durų, važiavimas autobusu arba troleibusu nešvariais drabužiais, kurie gali sutepti autobuso, troleibuso vidaus apdailą ar keleivių drabužius 14-30    
439-2 – Šiukšlių, nuorūkų ar kitų daiktų išmetimas pro transporto priemonės langus arba duris 14-30    
441 Reikalavimų vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą nesilaikymas      
441-1 – Reikalavimų vykdyti transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą ar vairuotojų, kuriems teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl KET, papildomą mokymą nesilaikymas:      
  — vairuotojų mokytojams, eismo saugumo mokytojams, vairavimo instruktoriams ar šeimos narius mokantiems vairuoti asmenims 120-220    
  — transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą ar vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KETpažeidimų, papildomą mokymą vykdančių juridinių asmenų vadovams 300-450    
441-2 – Praktinio vairavimo mokymas, kai vairavimo instruktorius nėra transporto priemonių vairuotojų mokymą vykdančio juridinio asmens darbuotojas arba nėra šeimos narį mokantis vairuoti asmuo 140-300    
441-3 – Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai 300-860    
441-4 – Transporto priemonių vairuotojų mokymas neturint teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą arba kai teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą sustabdyta 300-860   bauda skiriama juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims
463 Transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais nesumokėjimas      
463-1 – Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais specialioms darbo funkcijoms atlikti, bet ne kroviniams vežti skirtomis kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais 120-340    
463-2 – Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais žemės ūkio veiklos subjektų N1–N3 kategorijų iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais 120-340    
463-3 – Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais M2 ir N1 kategorijų kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais 170-350    
463-4 – Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais M3, N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais 350-750