Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Komentarų: 0

Pagrindinis teisės aktas – Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas.

Mokesčio mokėtojai:

Juridiniai ir fiziniai asmenys, išgaunantys Lietuvos Respublikos valstybinius gamtos išteklius, kuriems išgauti reikalingas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotas leidimas.

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymą.

Mokesčio objektas: 

Valstybiniai gamtos ištekliai:

  1. naudingosios iškasenos, išskyrus angliavandenilius ir durpes, naudojamas gydymo įstaigose;
  2. vanduo ir statybinis gruntas;
  3. medžiojamieji gyvūnai, apmokestinami pagal medžioklės plotų kategorijas.

Mokesčio tarifai:

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius tarifai nustatyti Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 1, 2 ir 3 prieduose.

Už nedeklaruotą ar deklaruotą mažesnį negu išgautas gamtos išteklių kiekį ir (ar) be leidimo išgautą gamtos išteklių kiekį taikomas didesnis mokesčio tarifas, apskaičiuojamas 1, 2 ir 3 prieduose nustatytus tarifus dauginant iš koeficiento 10.

Mokesčio už naudingąsias iškasenas ir mokesčio už vandenį ir statybinį gruntą tarifai mokesčio mokėtojo indeksuojami pagal Lietuvos statistikos departamento apskaičiuojamą ir Oficialios statistikos portale skelbiamą mokestinio ketvirčio vartotojų indeksą. Vartotojų kainų indeksas nustatomas palyginus mokestinio ketvirčio antrojo mėnesio kainas su 2014 metų gruodžio mėnesio kainomis. Šie indeksuoti mokesčio tarifai įsigalioja nuo kiekvieno mokestinio ketvirčio, kurio mokestis deklaruojamas, pradžios.

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius tarifai indeksuojami pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą mokestinių metų vartotojų kainų indeksą. Kainų indeksas nustatomas palyginus mokestinių metų gruodžio mėnesio kainas su 2005 metų gruodžio mėnesio kainomis. Indeksuoti mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius tarifai įsigalioja nuo kalendorinių metų, kurių mokestis deklaruojamas, pradžios.

Mokestinis laikotarpis:

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis.
Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

Pagrindinės lengvatos ir išimtys – Nuo mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius atleidžiami biologinio profilio mokslo ir mokymo įstaigos, vykdančios laukinės gyvūnijos, jos gyvenamosios aplinkos ir medžioklės mokslinius tyrimus.

Deklaravimas ir sumokėjimas:

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius (už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą) mokėtojai, mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniam ketvirčiui) pasibaigus, privalo užpildyti mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaraciją (KIT708 forma) ir ją pateikti tai teritorinei valstybinės mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje jie yra arba privalo būti įregistruoti mokesčio mokėtojais, ir mokestį sumokėti iki antro kalendorinio mėnesio, einančio po kalendorinio ketvirčio, 15 dienos, t. y. iki gegužės 15 d., rugpjūčio 15 d., lapkričio 15 d. ir vasario 15 d.

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracija KIT709 pateikiama ir mokestis sumokamas valstybinei mokesčių inspekcijai ne vėliau kaip iki antro kalendorinio mėnesio, einančio po kalendorinių metų, 15 dienos, t. y. iki vasario 15 d.

Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos KIT708 formos bei mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos KIT709 formos užpildymo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1- 614/VA-99.

VMI mokėjimų duomenys:

Kiti ypatumai – Mokestis apskaičiuojamas ir mokamas už faktinį per mokestinį laikotarpį išgautą išteklių kiekį, o už medžiojamuosius gyvūnus – už medžioklei naudojamų plotų dydį ir kategoriją.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Fill out this field
Fill out this field
Įveskite tinkamą el. pašto adresą.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.