Pandemija tęsiasi: kokia valstybės parama šiemet dar galite pasinaudoti

Komentarų: 0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kokia valstybės parama dar gali pasinaudoti darbuotojai, darbdaviai, dirbantys savarankiškai, šeimos, auginančios vaikus, senjorai ir nepasiturintys žmonės iki 2020 metų pabaigos. Dalis pagalbos priemonių, skirtų sumažinti COVID-19 pasekmes šalies gyventojams, galios ir kitais metais, tačiau dalies jų galiojimas jau artėja į pabaigą.

Aktualu darbdaviams ir darbuotojams

SUBSIDIJOS DARBUOTOJAMS ESANT PRASTOVOSE. Tęsiantis karantinui, darbdaviai darbuotojams gali skelbti prastovas, jeigu negali suteikti darbo. Prastovos metu darbuotojas nedirba, tačiau jam mokama ne mažiau nei minimali mėnesio alga, jeigu darbo sutartyje sutarta dėl visos darbo laiko normos. Tai reiškia, kad darbuotojas „į rankas“ gauna 447 eurus.

Darbdavys už prastovoje esantį darbuotoją gali gauti valstybės subsidiją:

Už darbuotoją, kurio amžius iki 60 metų:

 • 90 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai.
 • 70 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 eurų.

Už 60 metų ar vyresnį darbuotoją:

 • 100 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai.
 • 70 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 eurų.

Ši priemonė galios ir 2021 metais.

SUBSIDIJOS DARBUOTOJAMS JAU DIRBANT. Darbuotojams pradėjus dirbti po prastovų, taip pat įdarbinusiems Užimtumo tarnybos siunčiamus remiamus bedarbius arba darbdaviui, kuris patenka į Valstybinės mokesčių inspekcijos sudarytą nuo COVID-19 nukentėjusių įmonių sąrašą, gali būti mokamos 6 mėnesių trukmės subsidijos, kurios skirtos atsitiesti po karantino, arba 4 mėnesių, jeigu darbuotojas įdarbinamas terminuotai ar pagal sezoninio darbo sutartį.

Ši priemonė galioja tik iki 2020 m. gruodžio 31 d.

SUBSIDIJOS ĮDARBINUS NAUJĄ DARBUOTOJĄ. Darbdaviui, įdarbinusiam Užimtumo tarnybos siunčiamą darbuotoją, gali būti skirta valstybės subsidija:

 • 75 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio neterminuotai įdarbinus bedarbius su negalia, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis (sunkus neįgalumo lygis). Asmenims, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, arba asmenims, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga – iki 24 mėn.
 • 60 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio įdarbinus bedarbį su negalia, kuriam nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis (vidutinis neįgalumo lygis), – iki 24 mėn.
 • 50 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio įdarbinus bedarbius su negalia, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis (lengvas neįgalumo lygis), nekvalifikuotus, ilgalaikius, vyresnius kaip 45 m. bedarbius, buvusius Ignalinos AE darbuotojus, turinčius teisę į papildomas užimtumo garantijas, bedarbius iki 29 m., pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją darbo veiklą pradedančius bedarbius, nėščias moteris, bedarbius, auginančius vaiką iki 8 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, grįžusius iš laisvės atėmimo vietų, priklausomus nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų bedarbius. Trukmė – iki 6 mėnesių.

Šios subsidijos yra nuolatinės užimtumo rėmimo priemonės.

SODROS ĮMOKŲ ATIDĖJIMAS. Įmonės karantino laikotarpiu galės atidėti įmokas „Sodrai“ be palūkanų ir delspinigių. Šias įmokas atidėti galės tos įmonės, kurių ūkinė veikla Vyriausybės sprendimu apribojama, įmonė taip pat turi būti įtraukta į Valstybinės mokesčių inspekcijos skelbiamą nukentėjusių dėl COVID-19 ribojimų sąrašą.

COVID-19 poveikį patyręs verslas įmokų galės nemokėti už karantino laikotarpį, o padengti susidariusią skolą be palūkanų bus galima per ne ilgesnį nei 5 metų laikotarpį.

Aktualu dirbantiems savarankiškai

IŠMOKA DIRBANTIEMS SAVARANKIŠKAI. Savarankiškai dirbantys asmenys, šiemet pasikreipę dėl fiksuoto dydžio išmokos, iki kitų metų pradžios ją gaus, jeigu atitinka tris sąlygas: jų veikla yra registruota bent 3 mėn. iki karantino paskelbimo, gaunamas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar prilyginamus teisinius santykius neviršija 607 eurų „ant popieriaus“, o jei tai juridinis asmuo, jis negali būti bankrutuojantis ar likviduojamas.

Nuo kitų metų pradžios savarankiškai dirbantys asmenys pretenduoti į 257 eurų dydžio išmoką už pilną mėnesį galės, jeigu atitiks šias sąlygas:

 • Veikla registruota bent 3 mėn. iki lokalaus ar visuotinio karantino paskelbimo.
 • Dėl ūkinės veiklos ribojimų asmuo įtrauktas į Valstybinės mokesčių inspekcijos skelbiamą Savarankiškai dirbančių asmenų, nukentėjusių dėl COVID-19 ribojimų, sąrašą.
 • Gaunamas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar prilyginamus teisinius santykius neviršija 607 eurų „ant popieriaus“.
 • Jei tai juridinis asmuo, jis negali būti bankrutuojantis ar likviduojamas.

Ekstremaliajai situacijai ar karantinui pasibaigus, išmoka dirbantiems savarankiškai dar bus mokama vieną mėnesį, o vėliau jos mokėjimas nutraukiamas.

SVARBU! Iki metų pabaigos išmoką gaunančiam savarankiškai dirbančiam asmeniui jos mokėjimas bus tęsiamas ir kitais metais, jeigu jo ūkinė veikla bus apribojama ir jis pateks į Valstybinės mokesčių inspekcijos skelbiamą Savarankiškai dirbančių asmenų, nukentėjusių dėl COVID-19 ribojimų, sąrašą.

Ši priemonė galios ir 2021 metais.

IŠMOKOS SMULKIESIEMS ŪKININKAMS. Smulkieji ūkininkai, kurių ūkis iki 4 EDV, dar gali kreiptis 200 eurų dydžio vienkartinės arba periodinės išmokos 200 Eur per mėnesį už karantino laikotarpį. Prašymai savivaldybėse priimami iki gruodžio 11 d.

Ši priemonė galioja tik iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Aktualu netekusiems darbo

DARBO PAIEŠKOS IŠMOKA. Užimtumo tarnyboje registruoti gyventojai, kuriems yra suteiktas bedarbio statusas, gali pretenduoti gauti paramą – laikiną darbo paieškos išmoką, kuri gali siekti 42 eurus jau gaunantiems įprastą nedarbo socialinio draudimo išmoką arba 200 eurų negaunantiems įprastos nedarbo socialinio draudimo  išmokos.

Ši priemonė galioja tik iki 2020 m. gruodžio 31 d.

NEDARBO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKA. Ne trumpesnį nei 12 mėnesių stažą per dvejus su puse metų iki darbo netekimo įgiję gyventojai, gali gauti įprastą nedarbo socialinio draudimo išmoką, kuri mokama 9 mėnesius.

Nedarbo draudimo išmoka yra nuolatinė priemonė.

Aktualu turintiems vaikų

LIGOS IŠMOKOS NESERGANČIO VAIKO PRIEŽIŪRAI. Kai savivaldybėse dėl karantino arba dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo įvedimo pereinama prie nuotolinio mokymo, už vaikų iki 4 klasės ir vaikų su negalia iki 21 metų priežiūrą tėvams, globėjams, budintiems globotojams ir dirbantiems seneliams gali būti mokamos ligos išmokos, kurios siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“. Išmokos mokamos tiek, kiek trunka nuotolinis mokymas dėl karantino ar specialaus infekcijų plitimą ribojančio režimo įvedimo.

Ši priemonė galios ir 2021 metais.

DIDESNI VAIKO PINIGAI PLATESNIAM ŠEIMŲ RATUI. Vertinant, ar šeimai gali priklausyti 100 eurų vaiko pinigai su papildoma išmoka, atsižvelgiama ne į 12 praėjusių mėnesių, o 3 mėnesių pajamas. Nepasiturinčia šeima laikoma tokia, kurioje vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 250 eurų, neskaitant pačių vaiko pinigų ir dalies darbo užmokesčio bei darbo paieškos ir nedarbo socialinio draudimo išmokų. Toks palengvinimas galios dar 6 mėnesius po ekstremalios situacijos ir karantino pabaigos. 2021 metais šeima bus laikoma nepasiturinčia, jeigu jos vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršys 256 eurų.

Planuojama, kad kitais metais vaiko pinigai padidės nuo 60 iki 70 eurų. Papildoma išmoka vaikui, kuri skiriama vaikams su negalia, taip pat vaikams iš gausių ar nepasiturinčių šeimų, sudarys 41 eurą. Vadinasi, vaiko pinigai su papildoma išmoka neįgaliems, gausių ar nepasiturinčių šeimų vaikams sieks 111 eurų per mėnesį.

Šie pakeitimai galios ir 2021 metais.

VIENKARTINĖS IŠMOKOS VAIKAMS. Vienkartinė išmoka bus išmokėta vaikams, kurie teisę į vaiko pinigus įgis nuo šių metų kovo 16 iki gruodžio 31 dienos ir kurie dėl jų gali kreiptis per 12 mėnesių, t. y. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Tai reiškia, kad jeigu vaikas gims šių metų gruodžio mėnesį, tėvai dėl vaiko pinigų gali kreiptis iki kitų metų gruodžio mėnesio. Vienkartinė išmoka atkeliaus kartu su pirmaisiais vaiko pinigais.

Ši priemonė galioja tik iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Aktualu turintiems mažas pajamas ir senjorams 

DIDESNĖ SOCIALINĖ PAŠALPA IR BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJA. Su finansiniais sunkumais susidūręs žmogus į savo savivaldybę gali kreiptis piniginės socialinės paramos: socialinės pašalpos, būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijos.

Nuo šių metų birželio 1 d. padidinta pajamų riba teisei į socialinę pašalpą nuo 125 eurų iki 137,5 eurų, todėl piniginę socialinę paramą gali gauti daugiau gyventojų, taip pat padidėjo socialinės pašalpos bei papildomai skiriamos socialinės pašalpos įsidarbinus dydžiai, vienišiems asmenims kompensuojama didesnė būsto šildymo išlaidų dalis. 2021 metais teisę į socialinę pašalpą įgys asmenys, kurių vidutinės mėnesio pajamos asmeniui neviršys 140,8 Eur.

Laikinai nevertinamas turimas turtas. Ši nuostata galios dar 6 mėn. po ekstremalios situacijos ir karantino atšaukimo. Pasibaigus šiam laikotarpiui, įsigalios nuolatinė nuostata, kad tuo atveju, jeigu asmens ar šeimos turimo turto vertė viršija nustatytą ribą, į turtą bus neatsižvelgiama 3 mėnesius, kai dėl piniginės socialinės pašalpos kreipiamasi pirmą kartą arba praėjus 24 mėnesiams po paramos gavimo.

Šie pakeitimai galios ir 2021 metais.

VIENKARTINĖ IŠMOKA SENJORAMS, NEĮGALIESIEMS, ŠALPOS IŠMOKŲ GAVĖJAMS. Vienkartinė 200 eurų dydžio išmoka priklauso žmonėms, kuriems iki 2020 m. gruodžio 31 d. bus paskirta bent viena iš šių „Sodros“ mokamų išmokų: senatvės, netekto darbingumo (invalidumo) pensija, našlių, našlaičių ar maitintojo netekimo pensija, ištarnauto laiko pensija, kompensacija už ypatingas darbo sąlygas, šalpos pensija ar kompensacija, taip pat pensija, paskirta pagal tarptautines sutartis ar europinius reglamentus.

Ši priemonė galioja tik iki 2020 m. gruodžio 31 d.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Fill out this field
Fill out this field
Įveskite tinkamą el. pašto adresą.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.