SODROS ĮMOKŲ TARIFAI 2014 METAIS

Komentarų: 0

DRAUDĖJŲ PRISKYRIMAS ATITINKAMAI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS TARIFO GRUPEI

2013 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2014 metų rodiklių patvirtinimo įstatymu Nr. XII-682 patvirtintos keturios nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupės ir šių grupių tarifai 2014 metams:

I grupė – 0,18 procento;

II grupė – 0,37 procento;

III grupė – 0,9 procento;

IV grupė – 1,8 procento.

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba, vadovaudamasi 2013 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2014 metų rodiklių patvirtinimo įstatymu Nr. XII – 682 bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 458 patvirtinta Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupei metodika (Žin.,2011, Nr.48-2306), 2013 m. gruodžio 23d. nutarimu Nr. 13-3, priskyrė draudėjus atitinkamoms nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupėms.

Draudėjai, priskirti antrajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupei (1 priedas)

Draudėjai, priskirti trečiajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupei (2 priedas)

Draudėjas, priskirtas ketvirtajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupei (3 priedas)

Draudėjai, nenurodyti 1, 2 ir 3 priede, priskirti pirmajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupei.

Draudėjai, pradedantys veiklą 2014 metais, moka valstybinio socialinio draudimo įmoką, nustatytą pirmajai nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifo grupei.

I. APDRAUSTIEJI ASMENYS
Apdraustųjų grupė Įmokų tarifai

1. Asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis, kandidatai į notarus (asesoriai), asmenys, atlygintinai einantys narystės pagrindu renkamąsias pareigas ar paskirti į savivaldybių, apylinkių rinkimų ir miestų, rajonų, apylinkių referendumo komisijas;

2. Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme, Teisėjų atlyginimų įstatyme ir Valstybės tarnybos įstatyme nurodyti valstybės politikai, teisėjai, valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai (išskyrus valstybės tarnautojus, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje), Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatyme nurodyti asmenys, kuriems darbo užmokestį ir nuo jo socialinio draudimo įmokas moka asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija, taip pat gaunantys darbo užmokestį Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko skiriami į pareigas asmenys, Valstybės saugumo departamento pareigūnai, Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai.

39,98 proc. = 30,98 proc. (draudėjų I nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 9,0 proc. (apdraustųjų)

arba

40,98 proc. = 30,98 proc. (draudėjų I nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 10 proc. (apdraustųjų), jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis;

40,17 proc. = 31,17 proc. (draudėjų II nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 9,0 proc. (apdraustųjų)

arba

41,17 proc. = 31,17 proc. (draudėjų II nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 10 proc. (apdraustųjų), jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis;

40,70 proc. = 31,70 proc. (draudėjų III nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 9,0 proc. (apdraustųjų)

arba

41,70 proc. = 31,70 proc. (draudėjų III nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 10 proc. (apdraustųjų), jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis;

41,60 proc. = 32,60 proc. (draudėjų IV nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 9,0 proc. (apdraustųjų)

arba

42,60 proc. = 32,60 proc. (draudėjų IV nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 10 proc. (apdraustųjų), jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis.

3. Pagal darbo sutartis dirbantys užsieniečiai, turintys vizą, ir kiti pagal darbo sutartis dirbantys asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje, išskyrus tuos, kuriems vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais yra taikomi Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktai.

30,98 proc. = 27,98 proc. (draudėjų I nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 3,0 proc. (apdraustųjų)

arba

31,98 proc. = 27,98 proc. (draudėjų I nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 4 proc. (apdraustųjų), jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis;

31,17 proc. = 28,17 proc. (draudėjų II nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 3,0 proc. (apdraustųjų)

arba

32,17 proc. = 28,17 proc. (draudėjų II nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 4 proc. (apdraustųjų), jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis;

31,70 proc. = 28,70 proc. (draudėjų III nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 3,0 proc. (apdraustųjų)

arba

32,70 proc. = 28,70 proc. (draudėjų III nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 4 proc. (apdraustųjų), jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis;

32,60 proc. = 29,60 proc. (draudėjų IV nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 3,0 proc. (apdraustųjų)

arba

33,60 proc. = 29,60 proc. (draudėjų IV nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 4 proc. (apdraustųjų), jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis.

4. Asmenys, susiję su draudėju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, tuo pat metu iš šio draudėjo gaunantys pajamas iš sporto veiklos, atlikėjo veiklos.

39,98 proc. = 30,98 proc. (draudėjų I nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 9,0 proc. (apdraustųjų)

arba

40,98 proc. = 30,98 proc. (draudėjų I nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 10 proc. (apdraustųjų), jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis;

40,17 proc. = 31,17 proc. (draudėjų II nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 9,0 proc. (apdraustųjų)

arba

41,17 proc. = 31,17 proc. (draudėjų II nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 10 proc. (apdraustųjų), jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis;

40,70 proc. = 31,70 proc. (draudėjų III nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 9,0 proc. (apdraustųjų)

arba

41,70 proc. = 31,70 proc. (draudėjų III nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 10 proc. (apdraustųjų), jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis;

41,60 proc. = 32,60 proc. (draudėjų IV nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 9,0 proc. (apdraustųjų)

arba

42,60 proc. = 32,60 proc. (draudėjų IV nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 10 proc. (apdraustųjų), jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis.

5. Šios lentelės 1, 2, 3, 6, 7 ar 9 punktuose išvardyti asmenys (asmenys nurodyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse) – nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kaip jie apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo – Lietuvos vieneto, kaip ši sąvoka apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (ši nuostata taikoma ir asmenims, kurie nėra nuolatiniai Lietuvos gyventojai, tačiau kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis arba Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinio draudimo srityje).

39,98 proc. = 30,98 proc. (draudėjų I nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 9,0 proc. (apdraustųjų)

arba

40,98 proc. = 30,98 proc. (draudėjų I nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 10 proc. (apdraustųjų), jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis;

40,17 proc. = 31,17 proc. (draudėjų II nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 9,0 proc. (apdraustųjų)

arba

41,17 proc. = 31,17 proc. (draudėjų II nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 10 proc. (apdraustųjų), jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis;

40,70 proc. = 31,70 proc. (draudėjų III nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 9,0 proc. (apdraustųjų)

arba

41,70 proc. = 31,70 proc. (draudėjų III nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 10 proc. (apdraustųjų), jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis;

41,60 proc. = 32,60 proc. (draudėjų IV nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 9,0 proc. (apdraustųjų)

arba

42,60 proc. = 32,60 proc. (draudėjų IV nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų grupė ) + 10 proc. (apdraustųjų), jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis.

6. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnai;

7. Krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, taip pat kariai savanoriai , kiti aktyviojo rezervo kariai, parengtojo rezervo kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybinių užduočių.

36,4 proc. = 27,4 proc. (draudėjų) + 9,0 proc. (apdraustųjų)

Arba

37,4 proc. = 27,4 proc. (draudėjų) + 10 proc. (apdraustųjų), jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis.

8. Operatyvinės veiklos slaptieji dalyviai, kuriems pagal su jais sudarytas rašytines slapto bendradarbiavimo sutartis mokamas atlygis, – šiose sutartyse nustatytu slapto bendradarbiavimo laikotarpiu.

35,3 proc.= 26.3 proc. (draudėjų) + 9 proc. (apdraustųjų);

arba

36,3 proc. = 26.3 proc. (draudėjų) + 10 proc. (apdraustųjų), jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis.

9. Nesukakę senatvės pensijos amžiaus ir negaunantys pajamų, susijusių su darbo santykiais, valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktiniai – tuo laikotarpiu, kai jie gyvena užsienyje kartu su valstybės tarnautoju ar deleguotu asmeniu, jeigu pastarasis asmuo deleguotas ar valstybės tarnautojas perkeltas į pareigas LR diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, LR atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, tarptautinėje ar ES institucijoje arba užsienio valstybės institucijoje, pasiųstas dirbti į specialiąją misiją, ar kai jie gyvena kartu su profesinės karo tarnybos kariu, jeigu profesinės karo tarnybos karys paskirtas atlikti karo tarnybą LR diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, LR atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, užsienio valstybės ar tarptautinėje karinėje ar gynybos institucijoje. Deleguotų asmenų sutuoktiniai draudžiami tik tuo atveju, jei deleguotam asmeniui darbo užmokestį ir nuo jo socialinio draudimo įmokas moka asmenį delegavusi LR deleguojančioji institucija. Nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų Respublikos Prezidento sutuoktinis – Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu.

27,4 proc.

10. Profesinių mokyklų mokiniai, aukštųjų mokyklų studentai ir asmenys, teritorinių darbo biržų siųsti profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai, – jų profesinės veiklos praktikos įstaigoje ar įmonėje metu.

I grupė – 0,18 proc.

11. Gaunantys darbo užmokestį asmenys, esantys socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigose, – jų darbo laiku;

12. Gaunantys darbo užmokestį nuteistieji laisvės atėmimu – jų darbo laiku.

I grupė – 0,18 proc.;II grupė – 0,37 proc.;

III grupė – 0,9 proc.;

IV grupė – 1,8 proc.

13. Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai ir asmenys, atliekantys alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

27,4 proc.
14. Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kaip jie apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, kurie nėra išvardyti šios lentelės 1, 2, 3, 6, 7 ar 9 punktuose (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse) ir gauna pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo Lietuvos vieneto, kaip ši sąvoka apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (ši nuostata taikoma ir asmenims, kurie nėra nuolatiniai Lietuvos gyventojai, tačiau kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis arba Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinio draudimo srityje).

38,7 proc. = 29,7 proc. (draudėjų) + 9 proc. (apdraustųjų)

arba

39,7 proc. 29,7 proc. (draudėjų) + 10 proc. (apdraustųjų), jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis.

15. Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kaip jie apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, nesusiję su draudėju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, iš draudėjo – Lietuvos vieneto, kaip ši sąvoka apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, gaunantys pajamas iš sporto veiklos ir atlikėjo veiklos (ši nuostata taikoma ir asmenims, kurie nėra nuolatiniai Lietuvos gyventojai, tačiau kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis arba Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinio draudimo srityje).

37,5 proc. = 28,5 proc. (draudėjų) + 9 proc. (apdraustųjų)

arba

38,5 proc. = 28,5 proc. (draudėjų) + 10 proc. (apdraustųjų), jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis.

16. Meno kūrėjo statusą turintys darbingo amžiaus asmenys, jeigu jie neturi draudžiamųjų pajamų.

38,7 proc. = 26,3 proc. pensijų socialiniam draudimui + 3,4 proc. ligos ir motinystės socialiniam draudimui + 9,0 proc. sveikatos draudimui.

17. Šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas vaiko globėju, auginantys vaiką iki trejų metų;

18. Nesukakęs senatvės pensijos amžiaus vienas iš neįgalaus asmens, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, tėvų (įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas šio neįgalaus asmens globėju ar rūpintoju, slaugantis namuose nurodytą neįgalų asmenį. Ši nuostata taip pat taikoma vienam iš tėvų (įtėvių), globėjui ar rūpintojui, slaugančiam namuose visiškos negalios invalidą, pripažintą tokiu iki 2005 m. liepos 1 d.

27,4 proc.

19. Tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai ir tik vienuolyne dirbantys vienuoliai.

50 proc. bazinės pensijos.
20. Asmenys, teikiantys žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus. 9 proc.

 

II. SAVARANKIŠKAI DIRBANTYS ASMENYS

Savarankiškai dirbančių asmenų grupė Draudimo rūšys Įmokų tarifai
1. Individualių įmonių savininkai;2. Tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai;3. Mažųjų bendrijų nariai. Pensijų socialinis draudimas. 26,3 proc. arba27,3 proc. , jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis.
Sveikatos draudimas, kuris vykdomas Sveikatos draudimo įstatyme nustatyta tvarka. 9 proc.
4. Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai ir kiti asmenys, išskyrus verslo liudijimus turinčius asmenis). Pensijų socialinis draudimas, ligos ir motinystės socialinis draudimas, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti. 28,5 proc.arba29,5 proc. , jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis.
Sveikatos draudimas, kuris vykdomas Sveikatos draudimo įstatyme nustatyta tvarka. 9 proc.
5. Verslo liudijimus turintys asmenys. Pensijų socialinis draudimas tik pagrindinei pensijos daliai. 50 proc. bazinės pensijos.
6. Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba didesnis (toliau – ūkininkai ir jų partneriai). Pensijų socialinis draudimas, ligos ir motinystės socialinis draudimas, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti . 28,5 proc.arba29,5 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis.
Sveikatos draudimas , kuris vykdomas Sveikatos draudimo įstatyme nustatyta tvarka. 9 proc.
7. Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veika ir yra pridėtinės vertės mokesčių mokėtojai, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 d. yra didesnis negu 2 ekonominio dydžio vienetai, bet mažesnis negu 4 ekonominio dydžio vienetai. Sveikatos draudimas, kuris vykdomas Sveikatos draudimo įstatyme nustatyta tvarka. 9 proc.
8. Šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Šeimynų įstatyme Pensijų socialinis draudimas, ligos ir motinystės socialinis draudimas, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti. 28,5 proc. arba29,5 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis.
Sveikatos draudimas, kuris vykdomas Sveikatos draudimo įstatyme nustatyta tvarka (mokamos kas mėnesį fizinio asmens, kaip įregistravusio individualią veiklą) . 9 proc.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Fill out this field
Fill out this field
Įveskite tinkamą el. pašto adresą.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.