Vandens ir nuotekų kainos Alytuje (UAB Dzūkijos vandenys) 2023 m.

Komentarų: 0
Pateikiamos pasikeitusios geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo kainos ir tarifai Alytuje 2023 m., kuriuos aptarnauja UAB Dzūkijos vandenys. Bendrovė, tiekia geriamąjį vandenį, eksploatuojanti nuotekų tinklų įrengimus, klojanti ir remontuojanti vandentiekio ir nuotekų sistemas bei atliekanti kitus Alytaus miesto vandentvarkos darbus. Geriamąjį vandenį Alytaus miestui įmonė tiekia iš trijų vandenviečių: Radžiūnų, Strielčių ir Vidzgirio.
 
Vandens kainos gyventojams
 
I. Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal butuose įrengtus apskaitos prietaisus:
  Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21 % PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: 2,84 Eur/m³ 3,436 Eur/m³
– geriamojo vandens tiekimas 1,14 Eur/m³ 1,379 Eur/m³
– nuotekų tvarkymas 1,70 Eur/m³ 2,057 Eur/m³
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis 0,85 Eur butui per mėnesį 1,029 Eur butui per mėnesį
II. Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal namo įvade įrengtus apskaitos prietaisus
  Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21 % PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: 2,76 Eur/m³ 3,340 Eur/m³
– geriamojo vandens tiekimas 1,10 Eur/m³ 1,331 Eur/m³
– nuotekų tvarkymas 1,66 Eur/m³ 2,009 Eur/m³
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis 3,23 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį 3,908 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį
III. Individualių namų gyventojams
  Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21 % PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: 2,80 Eur/m³ 3,388 Eur/m³
– geriamojo vandens tiekimas 1,12 Eur/m³ 1,355 Eur/m³
– nuotekų tvarkymas 1,68 Eur/m³ 2,033 Eur/m³
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis 0,72 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį 0,871 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį
IV. Daugiabučių namų savininkų bendrijoms už geriamąjį vandenį, naudojamą karšto vandens ruošimui
Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 9 % PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: 2,76 Eur/m³ 3,0084 Eur/m³
– geriamojo vandens tiekimas 1,10 Eur/m³ 1,199 Eur/m³
– nuotekų tvarkymas 1,66 Eur/m³ 1,8094 Eur/m³
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, kai įrengto apskaitos prietaiso prieš karšto vandens ruošimo įrenginius skersmuo:    
– DN20 0,81 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį 0,883 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį
– DN25 3,11 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį 3,39 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį
– DN32 3,28 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį 3,575 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį
– DN40 4,61 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį 5,025 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį
V. Įstaigoms, organizacijoms, gamybos ir kt. įmonėms: Patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti sunaudotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas
Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21 % PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: 2,76 Eur/m³ 3,340 Eur/m³
– geriamojo vandens tiekimas 1,10 Eur/m³ 1,331 Eur/m³
– nuotekų tvarkymas 1,66 Eur/m³ 2,009 Eur/m³
Kitoms reikmėms sunaudotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas
Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21 % PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: 2,87 Eur/m³ 3,473 Eur/m³
– geriamojo vandens tiekimas 1,21 Eur/m³ 1,464 Eur/m³
– nuotekų tvarkymas 1,66 Eur/m³ 2,009 Eur/m³
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, kai įrengto apskaitos prietaiso skersmuo: Kaina Eur be PVM apskaitos prietaisui per mėnesį Kaina Eur su PVM apskaitos prietaisui per mėnesį
– DN15 0,66 0,799
– DN20 0,81 0,98
– DN25 3,11 3,763
– DN32 3,28 3,969
– DN40 4,61 5,578
– DN50 25,50 30,855
– DN65 28,88 34,945
– DN80 29,40 35,574
– DN100 33,20 40,172
– DN150 ir daugiau 76,66 92,759
Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą
Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21 % PVM)
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą 0,012 Eur/m³ 0,015 Eur/m³
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,006 Eur/m³ 0,007 Eur/m³
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą 0,002 Eur/m³ 0,002 Eur/m³
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą 0,001 Eur/m³ 0,001 Eur/m³
Mokesčiai už kitas išleidžiamose nuotekose teršiančias medžiagas, kurių koncentracijos viršija Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 2 priede nustatytas ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą ir 1 priede nustatytas didžiausias leistinas koncentracijas į gamtinę aplinką, skaičiuojami pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatytus tarifus ir tvarką.
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina
Kaina Eur (be PVM Kaina Eur (su 21 % PVM)
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina 0,14 Eur/m³ 0,169 Eur/m³

VI. Atvežto nusausinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kaina – 23,26 Eur/t be PVM (28,145 Eur/t su 21 % PVM ).

 

Vandens kaina Įstaigoms, organizacijoms, gamybos ir kt. įmonėms

Patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti sunaudotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas

  Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21 % PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: 2,50 Eur/m³ 3,025 Eur/m³
– geriamojo vandens tiekimas 0,94 Eur/m³ 1,137 Eur/m³
– nuotekų tvarkymas 1,56 Eur/m³ 1,888 Eur/m³
Kitoms reikmėms sunaudotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas
  Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21 % PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: 2,61 Eur/m³ 3,158 Eur/m³
– geriamojo vandens tiekimas 1,05 Eur/m³ 1,270 Eur/m³
– nuotekų tvarkymas 1,56 Eur/m³ 1,888 Eur/m³
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, kai įrengto apskaitos prietaiso skersmuo: Kaina Eur be PVM apskaitos prietaisui per mėnesį Kaina Eur su PVM apskaitos prietaisui per mėnesį
– DN15 0,66 0,799
– DN20 0,81 0,98
– DN25 3,11 3,763
– DN32 3,28 3,969
– DN40 4,61 5,578
– DN50 25,50 30,855
– DN65 28,88 34,945
– DN80 29,40 35,574
– DN100 33,20 40,172
– DN150 ir daugiau 76,66 92,759
Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą
  Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21 % PVM)
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą 0,012 Eur/m³ 0,015 Eur/m³
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,006 Eur/m³ 0,007 Eur/m³
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą 0,002 Eur/m³ 0,002 Eur/m³
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą 0,001 Eur/m³ 0,001 Eur/m³
Mokesčiai už kitas išleidžiamose nuotekose teršiančias medžiagas, kurių koncentracijos viršija Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 2 priede nustatytas ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą ir 1 priede nustatytas didžiausias leistinas koncentracijas į gamtinę aplinką, skaičiuojami pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatytus tarifus ir tvarką.    
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina
  Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21 % PVM)
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina 0,16 Eur/m³ 0,194 Eur/m³

Atvežto nusausinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kaina – 23,26 Eur/t be PVM (28,145 Eur/t su 21 % PVM ).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Fill out this field
Fill out this field
Įveskite tinkamą el. pašto adresą.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.