Vandens ir nuotekų kainos Kaune (UAB Kauno vandenys) 2022 m.

Komentarų: 0
Pateikiamos pasikeitusios geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo kainos ir tarifai Kaune 2022 m., kuriuos aptarnauja UAB Kauno vandenys.
Bendrovė „Kauno vandenys” informuoja, kad vadovaujantis 2022 m. kovo 17 d. įstatymu Nr. XIV-942 Lietuvos gyventojams laikotarpiu nuo 2022 m. sausio 1 d. iki  2022 m. balandžio 30 d. iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto kompensuojamas 9 proc. PVM (skirtumas nuo 9 iki 0 proc.) už apskaičiuotą šilumos energiją ir karštą vandenį.
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2021 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. O3E-373 suderino UAB „Kauno vandenys” geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotas kainas eurais, kurias Kauno miesto savivaldybės taryba patvirtino 2021 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. T-163, o Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS -164.

Naujos kainos galioja nuo 2021 m. birželio 1 d.

Paslauga / klientai Perskaičiuota bazinė kaina be PVM, Eur/m3 Perskaičiuota bazinė kaina su PVM, Eur/m3, Eur
1 2 3
1. Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas
bute, Eur/m3
1,19 1,44
1.1.Geriamojo vandens tiekimo 0,47 0,57
1.2.Nuotekų tvarkymo: 0,72 0,87
1.2.1.nuotekų surinkimo 0,36 0,44
1.2.2.nuotekų valymo 0,18 0,22
1.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo 0,18 0,22
2. Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms,
įvaduose, Eur/m3:
1,06 1,28
2.1.Geriamojo vandens tiekimo 0,41 0,50
2.2.Nuotekų tvarkymo: 0,65 0,79
2.2.1.nuotekų surinkimo 0,32 0,39
2.2.2.nuotekų valymo 0,17 0,21
2.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo 0,16 0,19
3. Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, Eur/m3: 1,12 1,36
3.1.Geriamojo vandens tiekimo 0,48 0,58
3.2.Nuotekų tvarkymo: 0,64 0,77
3.2.1.nuotekų surinkimo 0,32 0,39
3.2.2.nuotekų valymo 0,16 0,19
3.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo 0,16 0,19
4. Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, Eur/m3: 1,03 1,25
4.1.Geriamojo vandens tiekimo 0,39 0,47
4.2.Nuotekų tvarkymo: 0,64 0,77
4.2.1.nuotekų surinkimo 0,32 0,39
4.2.2.nuotekų valymo 0,16 0,19
4.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo 0,16 0,19
5*.Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, Eur/butui per mėn.:

5.1.kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui

kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo

5.2.kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

 

 

 

 

1,07

 

0,55

 

 

 

 

 

1,29

 

0,67

6*. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade, Eur/namui per mėn.  

 

5,51

 

 

6,67

7*. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade:

7.1.kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui,

Eur/apskaitos prietaisui per mėn.,

kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo

7.2.kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

 

 

 

 

0,65

 

0,33

 

 

 

 

0,79

 

0,40

8*. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 4,89 5,92
8.1.diametras 15 mm 1,48 1,79
8.2. diametras 20 mm 1,93 2,34
8.3. diametras 25 mm 4,97 6,01
8.4. diametras 32 mm 5,02 6,07
8.5. diametras 40 mm 6,34 7,67
8.6. diametras 50 mm 6,89 8,34
8.7. diametras 65 mm 10,14 12,27
8.8. diametras 80 mm 16,82 20,35
8.9. diametras 100 mm 22,59 27,33
8.10. diametras 50/20 mm (dviejų srautų) 39,51 47,81
8.11. diametras 80/20 mm (dviejų srautų) 45,56 55,13
8.12. diametras 100/20 mm (dviejų srautų) 55,69 67,38
8.13. diametras 150/40 mm (dviejų srautų) 58,70 71,03
9. Perskaičiuota paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, Eur/m3 0,12 0,15
10*. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,009 0,011
11*. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,006  0,007

 

12*. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos bendrojo azoto (N) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,003  0,004

 

13*. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos bendrojo fosforo (P) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,002  0,002

 

14*. Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina, Eur/t 5,79  7,01

 

 Pastaba.

  1. 5*,6*,7*,8* punktų kainos nesikeičia, galioja Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2019 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. O3E-52 patvirtintos bazinės kainos;
  2. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslauga yra priskirta nereguliuojamai veiklai, patys vartotojai paslaugą gali užsisakyti iš skelbiamo nuotekų vežėjų sąrašo :

https://www.kaunovandenys.lt/paslaugos/sitepages/gyventojams.aspx

* vartotojai – gyventojai
** abonentai – įmonės, organizacijos

Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina susideda iš dviejų dalių – kintamosios ir pastoviosios. Kintamoji dalis – kaina už faktiškai suvartotą vandens kiekį. Pastovioji dalis – pardavimo kaina, kuri nepriklauso nuo suvartoto vandens kiekio ir yra pastovi.

Atsiskaitymo būdą daugiabučių namų gyventojai gali pasirinkti iš dviejų variantų:

  •  pirmas variantas, kai vartotojai (gyventojai), už geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal daugiabučio namo bute įrengtų skaitiklių rodmenis.
  •  antras variantas, kai vartotojai (gyventojai), už geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal daugiabučio namo įvadinio šalto vandens skaitiklio rodmenis.

Pasirinkus antrąjį variantą, už sunaudotą geriamą vandenį ir pašalintas nuotekas su vandens tiekėju atsiskaito bendrija. Kaip už sunaudotą šaltą vandenį atsiskaitys atskiri namo butai su bendrija, turi nuspręsti patys gyventojai bendrijos narių susirinkime. Čia svarbu paminėti, jog tokiu atveju UAB „Kauno vandenys” vykdytų tik daugiabučio namo įvadinio skaitiklio ir įvadinio šalto vandens skaitiklio, įrengto prieš karšto vandens šildytuvą (šilumokaitį), priežūrą ir eksploataciją.
Kurį atsiskaitymo variantą pasirinkti, turi nuspręti patys gyventojai bendrijos narių susirinkime ir pateikti UAB „Kauno vandenys” susirinkimo protokolą. Jeigu susirinkimas nebus sušauktas ir nepateiktas jo protokolas, atsiskaitymai už paslaugas vyks šuo metu sudarytos sutarties sąygomis ir taikant pirmą pardavimo kainos variantą.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2020 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. O3E-226 suderino UAB „Kauno vandenys” geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotas kainas eurais, kurias Kauno miesto savivaldybės taryba patvirtino 2020 m. balandžio 28 d., o Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino 2020 m. balandžio 30 d.

Paslaugų kainos galiojo nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2021 m. gegužės 31 d.

Paslauga / klientai Perskaičiuota bazinė kaina be PVM, Eur/m3 Perskaičiuota bazinė kaina su PVM, Eur/m3
1 2 3
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, Eur/m3 1,25 1,51
1.1.Geriamojo vandens tiekimo 0,53 0,64
1.2.Nuotekų tvarkymo: 0,72 0,87
1.2.1.nuotekų surinkimo 0,35 0,42
1.2.2.nuotekų valymo 0,18 0,22
1.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo 0,19 0,23
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, Eur/m3: 1,12 1,36
2.1.Geriamojo vandens tiekimo 0,47 0,57
2.2.Nuotekų tvarkymo: 0,65 0,79
2.2.1.nuotekų surinkimo 0,31 0,38
2.2.2.nuotekų valymo 0,17 0,21
2.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo 0,17 0,21
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, Eur/m3: 1,18 1,43
3.1.Geriamojo vandens tiekimo 0,54 0,65
3.2.Nuotekų tvarkymo: 0,64 0,77
3.2.1.nuotekų surinkimo 0,31 0,38
3.2.2.nuotekų valymo 0,16 0,19
3.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo 0,17 0,21
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, Eur/m3: 1,09 1,32
4.1.Geriamojo vandens tiekimo 0,45 0,54
4.2.Nuotekų tvarkymo: 0,64 0,77
4.2.1.nuotekų surinkimo 0,31 0,38
4.2.2.nuotekų valymo 0,16 0,19
4.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo 0,17 0,21-
5*.Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, Eur/butui per mėn.:

5.1.kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui

kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo

5.2.kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

 

 

 

 

1,07

 

0,55

 

 

 

 

 

1,29

 

0,67

6*. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade, Eur/namui per mėn.  

 

5,51

 

 

6,67

7*. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade:

7.1.kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui,

Eur/apskaitos prietaisui per mėn.,

kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo

7.2.kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

 

 

 

 

0,65

 

0,33

 

 

 

 

0,79

 

0,40

8*. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 4,89 5,92
8.1.diametras 15 mm 1,48 1,79
8.2. diametras 20 mm 1,93 2,34
8.3. diametras 25 mm 4,97 6,01
8.4. diametras 32 mm 5,02 6,07
8.5. diametras 40 mm 6,34 7,67
8.6. diametras 50 mm 6,89 8,34
8.7. diametras 65 mm 10,14 12,27
8.8. diametras 80 mm 16,82 20,35
8.9. diametras 100 mm 22,59 27,33
8.10. diametras 50/20 mm (dviejų srautų) 39,51 47,81
8.11. diametras 80/20 mm (dviejų srautų) 45,56 55,13
8.12. diametras 100/20 mm (dviejų srautų) 55,69 67,38
8.13. diametras 150/40 mm (dviejų srautų) 58,70 71,03
9. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina, Eur/m3 4,92 5,95
10. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina, Eur/m3 0,23 0,28
11*. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,009 0,011
12*. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,006  

0,007

13*. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos bendrojo azoto (N) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,003  

0,004

14*. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos bendrojo fosforo (P) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,002  

0,002

15*. Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina, Eur/t 5,79  

7,01

Pastaba. 5*,6*,7*,8*,10*,11*,12*,13*,14*,15* punktų kainos nesikeičia, galioja bazinės patvirtintos kainos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Fill out this field
Fill out this field
Įveskite tinkamą el. pašto adresą.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.