Vandens ir nuotekų kainos Marijampolėje 2023 m.

Komentarų: 0

Pateikiamos pasikeitusios geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo kainos ir tarifai Marijampolėje 2023 m., kuriuos aptarnauja UAB Sūduvos vandenys. Naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo kainos ir apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokesčiai įsigalioja nuo 2023 m. vasario 1 d.

Taikomi geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokesčių dydžiai, kurie buvo patvirtinti Marijampolės savivaldybės Tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-314 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokesčio nustatymo“.

Taikomos nuotekų valymo kainos abonentams už padidėjusią ir savitąją taršą bei nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainos, kurios buvo patvirtintos Marijampolės savivaldybės Tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-315 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

 

Kaina be PVM iki 2023-01-31

Kaina su PVM iki 2023-01-31

Kaina be PVM nuo 2023-02-01

Kaina su PVM nuo 2023-02-01

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus: 1,95 Eur/m3 2,36 Eur/m3 3,06 Eur/ m3 3,70 Eur/ m3
– geriamojo vandens tiekimo 0,87 Eur/m3 1,05 Eur/m3   1,34 Eur/ m3 1,62 Eur/ m3
– nuotekų tvarkymo 1,08 Eur/m3 1,31 Eur/m3 1,72 Eur/ m3 2,08 Eur/ m3
Apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo  mokestis 1,31 Eur butui per mėnesį 1,59 Eur butui per mėnesį 1,31 Eur butui per mėnesį 1,59 Eur butui per mėnesį

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose

 

Kaina be PVM iki 2023-01-31

Kaina su PVM iki 2023-01-31

Kaina be PVM nuo 2023-02-01

Kaina su PVM nuo 2023-02-01

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus: 1,92 Eur/m3 2,32 Eur/m3 3,03 Eur/ m3 3,67 Eur/ m3
– geriamojo vandens tiekimo 0,85 Eur/m3 1,03 Eur/m3 1,32 Eur/ m3 1,60 Eur/ m3
– nuotekų tvarkymo 1,07 Eur/m3 1,29 Eur/m3 1,71 Eur/ m3 2,07 Eur/ m3
Apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo  mokestis 0,88 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį 1,06 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį 0,88 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį 1,06 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojų kategorijai, perkančiai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio namo įvade

 

Kaina be PVM iki 2023-01-31

Kaina su PVM iki 2023-01-31

Kaina be PVM nuo 2023-02-01

Kaina su PVM nuo 2023-02-01

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus: 1,89 Eur/m3 2,29 Eur/m3 3,00 Eur/ m3 3,63 Eur/ m3
– geriamojo vandens tiekimo 0,84 Eur/m3 1,02 Eur/m3
1,31 Eur/ m3 1,59 Eur/ m3
– nuotekų tvarkymo 1,05 Eur/m3 1,27 Eur/m3 1,69 Eur/ m3 2,04 Eur/ m3
Apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo  mokestis 5,06 Eur namui per mėnesį 6,12 Eur namui per mėnesį 5,06 Eur namui per mėnesį 6,12 Eur namui per mėnesį

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

 

Kaina be PVM iki 2023-01-31

Kaina su PVM iki 2023-01-31

Kaina be PVM nuo 2023-02-01

Kaina su PVM nuo 2023-02-01

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus: 2,01 Eur/m3 2,43 Eur/m3 3,12 Eur/ m3 3,78 Eur/ m3
– geriamojo vandens tiekimo 0,96 Eur/m3 1,16 Eur/m3 1,43 Eur/ m3 1,73 Eur/ m3
– nuotekų tvarkymo 1,05 Eur/m3 1,27 Eur/m3 1,69 Eur/ m3 2,05 Eur/ m3

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams

 

Kaina be PVM iki 2023-01-31

Kaina su PVM iki 2023-01-31

Kaina su PVM iki 2023-01-31

Kaina su PVM nuo 2023-02-01

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus: 1,89 Eur/m3 2,29 Eur/m3 3,00 Eur/ m3 3,63 Eur/ m3
– geriamojo vandens tiekimo 0,84 Eur/m3 1,02 Eur/m3 1,31 Eur/ m3 1,59 Eur/ m3
– nuotekų tvarkymo 1,05 Eur/m3 1,27 Eur/m3 1,69 Eur/m3 2,04 Eur/ m3
 Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina 5,06 Eur namui per mėnesį 6,12 Eur namui per mėnesį 5,06 Eur namui per mėnesį 6,12 Eur namui per mėnesį

Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas

 

Kaina be PVM iki 2023-01-31

Kaina su PVM iki 2023-01-31

Kaina be PVM nuo 2023-02-01

Kaina su PVM nuo 2023-02-01

Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų 0,16 Eur/m3 0,19 Eur/m3 0,14 Eur/ m3 0,17 Eur/ m3

<Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą

 

Kaina be PVM iki 2023-01-31

Kaina su PVM iki 2023-01-31

Kaina su PVM iki 2023-01-31

Kaina su PVM nuo 2023-02-01

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos  BDS7 koncentracijos padidėjimą  0,043 Eur/m3  0,052 Eur/m3 0,043 Eur/m3 0,052 Eur/m3
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą  0,030 Eur/m3  0,036 Eur/m3 0,030 Eur/m3 0,036  Eur/m3
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos (50  mg/l) azoto koncentracijos padidėjimą 0,004  Eur/m3 0,005 Eur/m3 0,004  Eur/m3 0,005 Eur/m3
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos (10 mg/l) fosforo koncentracijos padidėjimą 0,0003 Eur/m3 0,00036 Eur/m3 0,0003 Eur/m3 0,00036 Eur/m3

Atvežto tankinto 4 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina

8,41 Eur/t be PVM

Atvežto sausinto 18 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo džiovinimo technologinėje grandyje kaina

62,37 Eur/t be PVM

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga

 

Kaina (eurais) be PVM apskaitos prietaisui per mėnesį iki 2023-01-31

Kaina (eurais) su PVM apskaitos prietaisui per mėnesį iki 2023-01-31

Kaina (eurais) be PVM apskaitos prietaisui per mėnesį nuo 2023-02-01

Kaina (eurais) su PVM apskaitos prietaisui per mėnesį nuo 2023-02-01

Vidutinis apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo  mokestis prietaisui per mėnesį, abonentams. Diferencijuojama pagal apskaitos prietaisų diametrus:              5,13 6,20 5,13 6,20
–          DN 15 1,74 2,11 1,74 2,11
–          DN 20 2,45 2,96 2,45 2,96
–          DN 25 9,72 11,76 9,72 11,76
–          DN 32 10,68 12,92 10,68 12,92
–          DN 40 11,50 13,92 11,50 13,92
–          DN 50-65 18,80 22,75 18,80 22,75
–          DN 80 20,87 25,25 20,87 25,25
–          DN 100 22,76 27,54 22,76 27,54
–          DN 150 57,19 69,20 57,19 69,20
dvisrautis 87,96 106,43 87,96 106,43

Anksčiau galiojusias vandens ir nuotekų kainas galite pažiūrėti čia: Vandens ir nuotekų kainos Marijampolėje (UAB Sūduvos vandenys) 2022 m.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Fill out this field
Fill out this field
Įveskite tinkamą el. pašto adresą.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.